Pěstování bradatých kosatců:

 

Všechny typy bradatých kosatců mají mnoho společných předků a díky prokřížení jsou dnes navzájem příbuzné. Proto pro jejich pěstování platí přibližně stejná pravidla.
Tyto kosatce vyžadují neutrální půdu v plné síle, s dostatkem živin, dobře propustnou. Měsíc před výsadbou doplníme minerálními hnojivy obsah fosforu a drasla. Půdní reakci upravíme dolomitickým vápencem. Předci těchto kosatců pocházejí ze stepních oblastí a horských luk. Proto vyžadují slunné, suché a vzdušné stanoviště.
Sazenicím před výsadbou zkrátíme listy, abychom snížili odpar během zakořeňování. Rostliny se doporučuje před výsadbou desinfikovat např. roztokem hypermanganu nebo je ošetřit fungicidy. Sazenice, u nichž neznáme jejich zdravotní stav, je vhodné ošetřit proti bakteriózám. Konkrétní přípravky je třeba volit podle nabídky na trhu a podle prověření jejich případné škodlivosti k životnímu prostředí nebo na zdraví lidí.
Bradaté kosatce přesazujeme od poloviny července do konce srpna. Kosatce přesazované v červenci ještě nemají založené květní pupeny, proto v příštím roce obvykle nekvetou, zato však dobře zakoření a v další sezoně jsou v dobré kondici. Kosatce přesazované koncem srpna již mají založené květní pupeny, proto obvykle bohatě kvetou. V tomto případě však hůř tvoří nové odnože.
Vzdálenost při výsadbě se řídí typem kosatců a způsobem jejich použití. Nízké kosatce lze využít na skalkách nebo na okraji trvalkových záhonů, středně vysoké a miniaturní vysoké kosatce lze využít i k řezu, vysoké kosatce ve skupinách nebo jako solitérní rostliny. Mezi jednotlivými rostlinami udržujeme spon 30 - 40 cm, pokud chceme nechat rozrůst kultivar do většího trsu. Pokud chceme umocnit účinek odrůdy, obvykle vysazujeme několik rostlin do hnízda (3-5 oddenků), pak mezi rostlinami v hnízdě necháme spon cca 15 cm, mezi hnízdy cca 50 cm. Sazenice vysazujeme "na kopeček". Nejedná se však o výsadbu do hrůbků. Toto pravidlo má zajistit, aby během plískanic nebyly oddenky pod vodou. Při dobré drenáži to bývá splněno i při výsadbě v úrovni záhonů. Musíme vypozorovat optimum hloubky sazení podle chování zakořeněných kosatců na stanovišti. Jedná se o kompromis mezi ochranou proti dlouhodobému horku a ochranou proti dlouhodobému vlhku. Pokud hloubka výsadby tomuto optimu neodpovídá, přirůstající oddenky si hloubku, ve které pak porostou, upraví samy. Horní část oddenků má zůstat osvětlena sluncem.
Proto musíme rovněž odstraňovat plevel nebo konkurenční rostliny. Trvalé zastínění může mít za následek hnilobu a úhyn rostlin. Zastínění má opodstatnění pouze při zakořeňování nově vysázených kosatců. Rovněž zavlažování je potřebné pouze při zakořeňování nově vysázených kosatců nebo za dlouhotrvajícího sucha, zejména před květem kosatců. U nově vysázených kosatců netrháme zaschlé listy. Během vegetace půdu v okolí mělce kypříme a zbavujeme plevelů. Hnojíme málo, zejména ne hnojivy bohatými dusíkem. Během vegetace můžeme používat preventivní postřiky fungicidy nebo insekticidy. Rány se doporučuje desinfikovat dřevným uhlím nebo sírou. Kosatce, které se ještě nestačily po vysázení aklimatizovat, je vhodné na zimu opatřit dobře větratelným krytem proti zimnímu vlhku. Kosatce přesazujeme za 2 až 4 roky, když dojde k zahuštění trsů.Mnoho pojmů používaných při popisu barevného typu kosatce vychází z botanických druhů kosatců charakteristických typickým vybarvením (např. Iris variegata).
AMOENA – Bílé standardy; faly v odlišné, kontrastní barvě.
BITONE – Standardy světlý odstín stejné barvy jako faly, které jsou v tmavším odstínu.
BICOLOUR (bikolor) – Standardy v jedné barvě, obvykle ve světlejším odstínu; faly v jiné barvě.
BLEND – Kombinace dvou nebo více barev, které na petálech do sebe plynule pronikají.
BROKEN COLOR – Na základní barvě je nepravidelná kresba tvořená skvrnami světlejšího nebo tmavšího odstínu základní barvy. Pozor, nezaměňovat se skvrnami způsobenými virózou!
GLACIATA (glaciáta) – Květy postrádají purpurové nebo červené pigmenty a jsou velice čistě (ledově) bílé, růžové nebo žluté, mnohdy reversně vybarvené.
LUMINATA (lumináta) – Recesivní fenotyp k plikátě. Jednolitá barva celého květu jakoby přeliv nad světlejším žilkováním; plocha na haftech a okolí bradky musí být prosté jakékoliv kresby plikáty; bledší okraje petálů stejné barvy jako hafty a žilkování. Ve starší literatuře je lumináta popisována jako FANCY PLICATA.
NEGLECTA (neglekta) – Světle modré standardy, tmavěji zbarvené faly.
PLICATA (plikáta) – Tečkovaná, puntíkovaná nebo šrafovaná barevná kresba na světlejší základní barvě.
REVERSE – Některé dříve uvedené barevné typy se standardy tmavšími než faly.
SELF – Kosatec v jedné jednolité barvě.
VARIEGATA (variegáta) – Žluté, okrové nebo zlaté barevné tóny standardů; červené, purpurové nebo fialové na falech.
VARIEGATO-PLICATA – Výše uvedené barevné typy mohou být i v kombinaci. Např. variegato-plicata má standardy žluté; faly mají kresbu plikáty.
EMMA COOK PATTERN – (kresba jako u odrůdy Emma Cook). V tomto případě se jedná o jednu z mnoha typů kreseb AMOENA. Může se ale stát, že se setkáme s odkazem na kresbu jiného kultivaru. Třeba se v budoucnu může objevit „kresba typu Exposé, Ring Around Rosie“ a podobně. Musíme si pak zjistit, jak vypadal kultivar, na který se odkazuje.